adoptuj si kozu

a podpor tak pastvu, ktorú BROZ realizuje v chránených územiach

Adoptuj si kozu

katalóg 2021

Tráva
Ilustrovaná koza

pasenie je spása

Kozie bobky

So zmenou hospodárenia lúky a pasienky postupne zarastajú inváznymi bylinami, krovinami a stromami, alebo sú rozorávané za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín – tým zanikajú.

Kolobeh hovienka

Pasienky obnovujeme málo intenzívnou (extenzívnou) pastvou s pomocou domácich druhov zvierat. Pastva eliminuje rozšírenie inváznych rastlín, pomáha klíčeniu vzácnych bylín, obnovuje prirodzený charakter trávnatých porastov. 

kde pasieme

Trs
Stopy
  • Devínska Kobyla
  • Podunajské Biskupice
  • Veľkolélsky ostrov
  • Bošáca

Devínska Kobyla

nájdete tu:

kozy

Podunajské Biskupice

nájdete tu:

kozy, ovce

Veľkolélsky ostrov

nájdete tu:

kozy, ovce, kravy, kone, byvoly, somáre

Bošáca

nájdete tu:

kozy