adoptuj si kozu

a podpor tak obnovu lúk v chránených územiach, ktorú realizuje združenie BROZ

Adoptuj si kozu

katalóg zvierat

Tráva
Ilustrovaná koza

pasenie je spása

Kozie bobky

Pasienky a lúky sú miesta s obrovskou druhovou rozmanitosťou. Poskytujú vhodné podmienky pre veľké množstvo rastlín a hmyzu, ktorý má zas obrovský význam pre celý rad vtákov, plazov a cicavcov.

Každá lúka potrebuje svojich „spásačov“ – veľké bylinožravce. Pasúce sa zvieratá majú svoju nenahraditeľnú úlohu, pretože udržujú lúky presvetlené a zabezpečujú cyklus živín.

Kolobeh hovienka

Kvôli zmene spôsobu hospodárenia sa vo voľnej krajine na Slovensku takmer prestalo pásť a väčšina zvierat sa presunula do uzatvorených maštalí. So zánikom pastvy v otvorenej krajine tak postupne začali zanikať aj lúky. Zarastajú náletovými drevinami či inváznymi bylinami čím prichádzame o ich jedinečnú biodiverzitu.

Do chránených území vo vybraných lokalitách vraciame pasúce sa zvieratá, čím zabezpečujeme udržanie vhodných podmienok pre vzácne druhy rastlín a živočíchov. Obnovou lúk tak prispievame k ochrane viacerých ohrozených druhov vrátane orchideí, motýľov či sysľa pasienkového.  

kde pasieme

Trs
Stopy
  • Devínska Kobyla
  • Podunajské Biskupice
  • Veľkolélsky ostrov
  • Bošáca

Devínska Kobyla

nájdete tu:

kozy

Podunajské Biskupice

nájdete tu:

kozy, ovce

Veľkolélsky ostrov

nájdete tu:

kozy, ovce, kravy, kone, byvoly, somáre

Bošáca

nájdete tu:

kozy